Catechisantendienst

Thema: Kiezen voor God.

Zondag 12 maart zal een zondag zijn zoals zovele. De dag zal beginnen met het maken van een keuze: “Stap ik uit mijn bed of blijf ik nog even lekker liggen?”
En zo zullen er deze zondag nog vele keuze momenten volgen. Eén van die keuzemomenten zal zijn: “Ga ik vandaag naar de kerk, Ja of nee?”
Wij als catechisanten, leiding en kerkenraad hopen dat u en jullie deze vraag met “JA” zullen beantwoorden.
De catechisanten hebben hun best gedaan om er een leuke dienst van te maken. In de dienst zult u allemaal actief de gelegenheid krijgen om keuzes te maken. Keuzes die betrekking hebben op het dagelijks leven, maar ook keuzes die met ons geloofsleven te maken hebben.
Film, Zang, een korte overdenking en een spel met een hoofdprijs, het maakt allemaal deel uit van de dienst die door de catechisanten is voorbereid.
Een afwisselend programma voor jong en oud.
A.s. 12 maart hopen we dat u de keuze maakt om de catechisantendienst te bezoeken.
Tot 12 maart.

Naar het overzicht