LHBT stand van zaken

In het najaar van 2019 hebben we een gemeenteavond gehad over LHBT. We hebben u toen beloofd dat er een vervolg zal komen. Daarom is er de afgelopen tijd in Onderweg regelmatig informatie verschenen over dit onderwerp. De 5 delen zijn nu ook via de website beschikbaar.

De kerkenraad heeft inmiddels een voorgenomen besluit genomen over het LHBT vraagstuk en wil de gemeente hierover horen op de gemeenteavond op 21 oktober.
Hiervoor ontvangt u nog een persoonlijke uitnodiging.

Daarmee willen we tot een uitspraak komen met betrekking tot de vraag: als twee mensen een homoseksuele relatie in liefde en trouw aangaan, willen we als gemeente hun de mogelijkheid bieden om deze relatie te laten zegenen of niet?
Het voorgenomen besluit van de kerkenraad is om deze mogelijkheid wel te bieden.

Hiervoor zijn de volgende vragen beantwoord:
1 Kunnen wij een relatie tussen mensen van het zelfde geslacht accepteren?
2 Vinden wij dat deze relatie in de kerk gezegend mag worden?
3 Vinden wij dat deze relatie dan ook een huwelijk mag worden genoemd?
In het voorgenomen besluit zijn de punten 1 en 2 met JA beantwoord.
Bij punt 3 volgen we de huidige kerkorde en zullen het nog geen huwelijk noemen, mocht de synode van de Protestantse Kerk hier een nieuw besluit in nemen dan kunnen wij deze desgewenst overnemen.

Als dit vragen bij u oproept, horen we dat graag. Dus aarzel niet te reageren: stel de vragen die u hebt en geef uw mening over wat u hier leest. U kunt uw reactie sturen naar een van de mensen van de werkgroep die door de kerkenraad is aangesteld om dit proces te begeleiden. De werkgroep bestaat uit Jos Gräfe, Afke Oosterhaven, Esther Mosman en Adri Bloemendal.

Voor meer informatie kijk op :
http://www.hervormdzwartsluis.nl/nieuws/bezinning-rondom-lhbt

https://www.wijdekerk.nl/

Naar het overzicht